LyžovanieKúpele a wellnessJazda na koniTuristikaIné športy

Iné športy

Splav Hrona

  SPLAVOVANIE a RAFTING

 

V blízkosti pretekajúca rieka Turiec je vhodná na rybač?ku ako aj na splavovanie. Splavovanie je atraktívna, aktívna forma relaxácie. Je vhodná pre začiatočníkov, rodiny s deťmi, organizované školské č?i firemné kolektívy.

 

Orientač?ná cena:

Požičanie člna = 12,-EUR / deň.

 

HOROLEZECTVO

 

 

Kremnické Vrchy skrývajú mnoho skalných miest, ktoré poskytujú možnosti pre horolezectvo. Najnavštevovanejšie skalné oblasti sa viažu na väč?šie sídla, ktoré sú zároveň strediskami horolezeckého diania. Patrí k nim Kremnický Štós, ktorý sa nachádza nad Kremnicou v západnom úbočí Kremnického štítu. Bizarné andezitové veže, vysoké až 30 m, sú ľahko dostupné zo železnič?nej stanice v Kremnici. Stupeň tunajších výstupov je pomerne nízky, preto sú vhodné na výcvik začiatoč?níkov. V juhozápadnej časti Kremnických vrchov nad železničnou traťou Hronská Dúbrava - Kremnica sa vypína už Jastrabská skala.

            

LET BALÓNOM

 

Okrem už uvedených aktivít vieme našim klientom zabezpečiť let teplovzdušným balónom ( max 5 ľudí) za cca 2300 Skk / osobu. Okolie Kremnicke poskytuje ideálne podmienky aj pre pre paragliding.