News

Novinka

Mili Pa?„stwo,

Fri 18.09.2009

Witamy na stronie najpič™kniejszej chaty na Slowacji, w „Niebieskim domku“. Nasz typowy dla kremnickiego okregu domek liczy przwie 300 lat i znajduje sie posród Kremnickich wzgórz, w samym sercu S?‚owacji, niedaleko  geograficznego ?›rodka Europy, co powoduje   ??e S?‚owacjč™ czč™sto zalicza sie do krajów Wschodniej Europy.

Nasza chata jest do Pa?„stwa dyspozycji przez ca?‚y rok, oferujč…c maksymalnč… wygode jednocze?›nie zachowujac oryginalnč… atmosferč™ typowej chaty. Chwile spč™dzone przy skwierczacym kominku gdy na zewnatrz jest zimno lub grilowanie pod go?‚ym niebem pe?‚nym gwiazd, na pewno bč™dč… dla Pa?„stwa niepowtarzalnym prze??yciem.

Zapewniamy Pa?„stwa, ??e dzieki pobytowi na naszej chacie poznacie Pa?„stwo nowy kraj i historič™ kremnickiej okolicy, zrelaksujecie sič™ w otoczeniu kremnickich gór, a tak??e zaczerpniecie si?‚č™ i energič™.

Do „Niebieskiego domku“- najpič™kniejszej chaty na S?‚owacji, zaprasza Pa?„stwa w?‚a?›ciciel chaty Boris Keniz z rodzinč….


 

Random picture

nahodna fotka z galerie.. nahodna fotka z galerie..nahodna fotka z galerie..nahodna fotka z galerie..
nahodna fotka z galerie..nahodna fotka z galerie..nahodna fotka z galerie..
nahodna fotka z galerie..nahodna fotka z galerie..nahodna fotka z galerie..


SOUVENIR SHOP Slovak Folk Travel

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu w centrum sztuki Kremnice, gdzie mo??na znale??č‡ nie tylko mapy, pocztówki, magnesy i inne pamič…tki z motywami Kremnice, ale tak??e pič™kne, rč™cznie wykonane wyroby z drewna, ceramiki, szk?‚a i tekstyliów.

Read more >>

Najpič™kniejsza chata

"Niebieski domek" w dniu 01.09.2007 zwycič™??y?‚ w reality show „Chalupari‘‘  zyskujč…c nagrodč™ s?‚owackiej telewizji Markiza – „Najpič™kniejsza chata na S?‚owacji"

Read more >>