LyžovanieKúpele a wellnessJazda na koniTuristikaIné športy

Turistika

Turistika do okolia

PEŠIA TURISTIKA

 

VYBRANÉ NENÁROČNÉ CHODNÍKY:

 

Prechádzka okolo Kremnice:

Dč?žka trasy neznáma

Čas : 3:00 hod

Prevýšenie 365 m

Popis: Mierny 45 minútový výstup po č?ervenej znač?ke z Kremnice na Toliar, odtiaľ  po modrej znač?ke cca 15 min po rovinke do Partizánskej doliny. Z doliny opäť po č?ervenej znač?ke do dedinky Krahule a odtiaľ nieč?o vyše hodinový zostup po zelenej do Kremnice.

 

VYBRANÉ STREDNE NÁROČNÉ CHODNÍKY:

 

Výstup na Kremnický štít:

Dč?žka trasy 25km

Čas : 7:30 hod

Prevýšenie 690 m

Popis: Turistický chodník zač?ína v Kremnici a pokrač?uje cez Alžbetinu skalu a Kremnický štós na Kremnický štít. Odtiaľ pokrač?uje stúpanie cez Trojicu na chatu Hostinec. Z tohto, najvyššieho bodu zač?ína klesanie a prechod cez Chlmový Grúň smerom do dedinky Ihráč?, Nevoľné, Hornú Ves naspäť do Kremnice.

 

Kunešovskou hornatinou z Rematy do Kremnických Baní

Dč?žka trasy 15km

Čas : 4 hod

Prevýšenie 480 m

Popis:  Z Rematy dvojhodinový výstup cez Bralovu skalu na štít Vysoká, odtiaľ zostup do Sedla pod Vysokou a dediny Kunešov. čŽalej asi ¾ hod nenároč?ná prechádzka po rovinke do Kremnických Baní.

 

Na Skalku z Kremnických Baní

Dč?žka trasy 16 km

Čas : 5 hod

Prevýšenie 530 m

Popis:  15 minútový výstup z Kremických Baní ku kostolu Sv. Jána Krstiteľa = geografickému stredu Európy. Odtiaľ pokrač?uje asi 2.5 hod výstup cez dedinku Krahule až ku chate pri Skalke. Turistický chodník č?alej pokrač?uje k historickému tunelu, k Robotníckej chate a Krahulskou dolinou do horného Turč?eka.

 

Gaderská dolina

Dč?žka trasy 18 km

Leží v západnej č?asti Veľkej Fatry a predstavuje jeden zo skvostov slovenskej prírody. Vstupnou bránou do doliny je obec Blatnica, ležiaca 15 km južne od mesta Martin a 13 km severne od kúpeľného mesta Turč?ianske Teplice. Gaderská dolina sa nachádza približne v strede turč?ianskej č?asti Veľkej Fatry. Hovorí sa, že je jednou z najznámejších dolín Slovenska a to nielen preto, že je pohodlnou a zaujímavou prístupovou cestou na Ostredok, Krížnu i ostatné vrcholy hlavného hrebeňa, ale najmä preto, že na tomto pomerne malom území je nahromadených veľa prírodných krás a zaujímavostí. Známe sú gaderské jaskyne i bohatá flóra. Husté lesy sú bohaté na zver. Žijú tu najmä jelene, ale aj diviaky, kamzíky, medvede a dravé vtáky, vrátane orla skalného. Celou dolinou preteká krištáľovo priezrač?ná bystrina. Dolina je pohodlne prístupná pre každého návštevníka.

 

CYKLOTURISTIKA

 

Jeden zo spôsobov športového vyžitia, ale i objavovania kultúrno – turistických trás ponúka  cykloturistika

Cykloturisti si v Kremnických vrchoch prídu na svoje. Môžu použiť trasy odporúč?ané pre mototuristov a navyše, všetky znač?ené turistické trasy sú vhodné pre horské bicykle. Trasy sú navrhnuté tak, aby bol prechod medzi jednotlivými obcami a mestom Kremnica č?o najzaujímavejší a voliteľný aj z hľadiska nároč?nosti. Udržiavané lyžiarske trasy v okolí Skalky,  úseky ciest a chodníkov pre peších turistov lákajú malých aj veľkých sadnúť na bicykel a trochu potrápiť telo. Pri spomínaných trasách totiž treba prekonať znač?né výškové rozdiely.

 

Cyklotrasy:

Kremnické Bane (4 km) – Kremnica (6km) – Krahule (6 km)- Kremnické Bane , dč?žka 16 km.

Kunešov - Kremnické Bane (4 km) – Krahule (4 km) –– Kremnica (6km) – Nevoľné  (6 km) – Ihráč? ( 5 km) – Jastrabá (4 km) – Trnavá Hora (5 km) , dč?žka 34  km

 

Cykloturistické trasy horného Turca, ktorých zač?iatok je z východiskového bodu v centre Turč?ianskych Teplíc sú urč?ené hlavne pre rekreač?ných, amatérskych cyklistov a cykloturistov. Hlavné informač?né miesto poskytne cyklistom základné údaje o jednotlivých trasách, ich kilometrické údaje a panel s mapou pre lepšiu regionálnu orientáciu. Cyklotrasy sú v teréne vyznač?ené klasickým cykloturistickým znač?ením prostredníctvom maľovaného znač?enia a prvkami orientač?ného znač?enia: cyklotabuľkami.